Agenda Nieuws Gemeenschapscentrum Uitlenen van gemeentelijk materiaal Socio-cultureel verenigingsleven Beleidsplannen Cultuurraad Lokale kunstenaars Cultuurbrochures Weblinks Contact

Beheersorgaan

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum geeft advies aan de colleges van Schelle en Hemiksem m.b.t. alle aspecten betreffende het beheer van de infrastructuur van het gemeenschapscentrum zoals verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, financieel beleid, opstellen van een huishoudelijk reglement, concessiecontracten en gebruiksovereenkomsten enz. en aan de Raad van Bestuur van IveBiC m.b.t. bepalingen aangaande het gemeenschapscentrum in het cultuurbeleidsplan, actieplan en werkingsverslag.