Agenda Nieuws Openingsuren Onze filosofie Wat biedt de bibliotheek? Catalogus - Uitleentermijn verlengen - Materialen reserveren De regels van het spel Beleidsplan Jaarverslag Beheersorgaan Weblinks Contact

De bib is meer dan een huis met boeken:

Als intergemeentelijke bibliotheek willen we ons profileren als:

Brug tussen de mensen van Schelle en Hemiksem:
Door het inrichten van activiteiten in samenwerking met de intergemeentelijke cultuurdienst.

Dynamisch:
Kritisch inspelend op nieuwe trends en maatschappelijke tendensen.

Klantgericht:
Gericht op de tevredenheid van alle gebruikers.

Een open huis:
Met ruimte voor ontmoeting en ontspanning, in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Een huis voor informatie:
Bron van kennis, zelfontwikkeling en informatie.

Een huis van cultuur:
Spiegel van het intergemeentelijke cultuurbeleid in al zijn facetten.


IveBiC Hemiksem - Schelle

...is meer dan de bibliotheek alleen. IveBiC staat voor Intergemeentelijke
Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur.
Samenwerking is 'het' sleutelwoord van IveBiC. We werken nauw samen met de
verschillende culturele verenigingen van Schelle en Hemiksem en trachten
tegemoet te komen aan een ruim palet van wensen en smaken.
Om de middelen beter te benutten hebben we gekozen voor deze unieke
intergemeentelijke samenwerking met één beleid en één begroting.
De bibliotheek en de cultuurdienst ondersteunen elkaar waar het kan en ze
doen dat graag. Uit het succes van de cursussen en de reacties van de
deelnemers blijkt duidelijk dat samenwerking loont.
Vandaar onze slogan 'bibliotheek en cultuur als brug tussen mensen'.